Our Project

项目展示

荷塘悦色

hé táng yuè sè

嘉润花园

jiā rùn huā yuán

忆江南度假区

yì jiāng nán dù jiǎ qū

塔院小区

tǎ yuàn xiǎo qū

美景美地麟洲

měi jǐng měi dì lín zhōu

首创天阅海河

shǒu chuàng tiān yuè hǎi hé

涪陵金科中央公园城

fú líng jīn kē zhōng yāng gōng yuán chéng

招商依山郡

zhāo shāng yī shān jùn

融侨悦城

róng qiáo yuè chéng

天时名苑

tiān shí míng yuàn

天通西苑二区

tiān tōng xī yuàn èr qū

金水世纪城

jīn shuǐ shì jì chéng